Hvordan får jeg adgang til Citrix hjemmefra?

Når du skal arbejde hjemmefra, skal du logge på Citrix via en fjernadgang.  Fjernadgangen via Citrix skal bruges, når du enten vil: 

 • tilgå dine IT programmer på et andet netværk end regionens
 • tilgå dine IT programmer fra en anden computer end din arbejdscomputer . Vær dog opmærksom på, at It Service Desk ikke yder support på private computere.

Ekstra koder - ekstra sikkerhed

Login via en fjernadgang kræver udover brugernavn og adgangskode, en ekstra PIN-kode og en engangskode (token) af sikkerhedshensyn. Denne engangskode modtager du på SMS i loginprocessen. For at modtage denne, skal dit mobilnummer være registreret i BSK først. Se "Før du arbejder hjemmefra første gang"

Har du en anden løsning end modtagelse på SMS, skal du bruge én af disse vejledninger til login:

Første login på Citrix hjemmefra

Har du Citrix på computeren?

Hvis den computer, du skal have fjernadgang på ikke har Citrix installeret, skal du først downloade Citrix Reciever. Dette kan du gøre fra citrix.rm.dk. Din arbejdscomputer har som regel allerede Citrix installeret.

Se videovejledning til login

Første login 

Når du skal logge ind på citrix, skal du udover dit almindelige regions-id og password, bruge en ekstra pinkode. Første gang du logger på, skal du bruge koden 8200 - ellers bliver kontoen låst. Sker det, skal du kontakte Service Desk.

Sådan logger du på første gang:

 • Indtast brugernavn og adgangskode (dit regionsID)
 • Indtast Pinkoden: 8200
 • Nu bliver du bedt om at skifte pinkoden. Indtast en pinkode på 4-8 cifre, du selv bestemmer - og husk den.
 • Klik på Submit, gentag pinkoden og klik på Submit.
 • Nu kommer et login-billede, hvor du skal indtaste pinkoden for tredje gang. Du skal derfor se bort fra den tekst, der kommer i dette skærmbillede
 • Klik på Submit og du modtager nu en engangskode på SMS og er igennem til din it-arbejdsplads.

Efterfølgende login på citrix

 • Indtast Brugernavn og Adgangskode (dit regionsID)
 • Indtast pinkoden (den, du selv definerede første gang, du brugte fjernadgang)
 • Når du har udfyldt de tre felter og klikket Log On, kommer der automatisk en sms med en 8-cifret 'token code' på din mobiltelefon.

Din fjernadgang gælder i 10 timer, så længe du er aktiv i Citrix. Derudover fungerer Citrix som det plejer med pause og stop. Det vil sige, at hvis du lukker programmerne, så kræver det nyt login for at fjernadgang på ny.

Kontakt Service Desk

Hvis du har glemt Pinkode til login?

Telefon

784 12345

Telefontid

Hverdage 8-16

 

 

 

 

Modtog du ikke SMS ved login?

Tjek at dit mobilnummer er registreret i BSK

Servicedesk kan IKKE registrere det for dig.

Sikkerhed & hjemmearbejde